ATELIER TOMASZA SZUMIŃSKIEGO

organizuje
dla dzieci od 6 do 14 lat


w malowniczo położonym dworku "Regnerówka" w Piasecznie
(przy stadninie koni)
ZAJĘCIA
z rysunku, malarstwa, rzeŸby, tkactwa artystycznego

Zobacz dzieci przy pracy 2002/2003

Zobacz wystawe  07.06.2003

Zajęcia w szkole podstawowej

    Piaseczno
    ul. Œwiętojańska 42
    "Regnerówka"
    kom. 602-58-50-59
    tel. fax: 022-750-21-88