RZEŹBY

 
 
  Są to prace powstałe w latach 1985-87, będące półprzestrzennymi kompozycjami na pograniczu figury i totemicznego znaku, na których powstanie miało wpływ malarstwo i ceramika Miro. Fantomy - zjawy zniknęły "dopalone" w naturalnym ogniu na terenie dworku "Regnerówka", 10 lat po powstaniu.
 
 
  Są niewielkimi pracami wielkości 10-50cm z brązu lub ceramiki, które powstały w latach 1983-85, przedstawiającymi często postaci kobiet.
 
 
  Są to przeważnie fontanny ceramiczne zrobione w latach 1995-97, i wypalone we własnym piecu. Odstępstwem jest "Powitanie Anioła" - duża, ponad 2-metrowa realizacja w brązie powstała w 1997r. na prywatne zamówienie.
 
 
  Jest to zbiór "stołów" powstałych w 1995r., oraz zrealizowany w 1997r. "stół-kobieta" będący realizacją szkicu z roku 1986.
 
 
  Są realizacjami figuralnymi mniej lub bardziej odrealnionymi które powstały w latach 1997-2000, w drewnie i metalu, o wysokości 2-3m.