PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE OGRODÓW


mgr inż. Magdalena Szumińska – ur. 24.01.1980 r. w Warszawie. Absolwentka SGGW w Warszawie. Dyplom w 2004 r. na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska (specjalność: Urządzanie terenów wiejskich). Podstawowym przedmiotem pracy dyplomowej był projekt ogrodu zabytkowego dworku „Regnerówka”. W 2005 r. ukończyła z wynikiem celującym profesjonalny kurs projektowania ogrodów organizowany przez firmę Art.&Decor.


Tworzy projekty terenów zieleni począwszy od ogródków przydomowych, poprzez projektowanie większych założeń ogrodowych jak np. zieleń przy rezydencjach (zabytkowych jak i nowoczesnych), po plany zagospodarowania zieleni miejskiej i obszarów wiejskich oraz analizy krajobrazu.

W swoich projektach kieruje się wrodzonym zmysłem estetycznym, indywidualnymi upodobaniami i wyobrażeniami klientów. Każdy projekt to nowe wyzwanie, proces twórczy, którego efekty są niejednokrotnie zarówno niepowtarzalne jak i zaskakujące.

Jako elementy małej architektury, w swoich projektach wykorzystuje rzeźby ojca Tomasza Szumińskiego, które idealnie komponują się z otaczającą zielenią.


Praca dyplomowa

Projekt ogrodu


Kontakt:

Magdalena Szumińska tel. kom. 501-08-66-49

e-mail: szuminska@tlen.pl